TOB陶板、陶百叶产品官方网站
 
当前位置:首页—Tob产品—产品服务—技术参数

技术参数——


项目

子项目

性能参数(TOB-D18 系列)

参照标准

物理性能

密度

2.0--2.4g/cm3

------------

干燥重量

≤32Kg/㎡

------------

泊松比

0.33

ISO 17561

弹性模量

0.305×105

ISO 17561

吸水率

3%≤平均值≤8%

JC/T 1080-2008

抗冻性

经-30℃~30℃冻融循环100次后无裂纹或剥落

JC/T 1080-2008 Q/JHTJ001-2009

破坏强度

≥2.98KN

JC/T 1080-2008

断裂模数

≥14MPa

JC/T 1080-2008

弯曲强度

13.5MPa

GB/T 4741

热震稳定性

经10 次试验后无裂纹或炸裂

JC/T 1080-2008

防火性能

防火等级A 级

JC/T 1080-2008

产品放射性

A1 级

GB6566-2001

线性热膨胀

5.8×10-6℃-1

GB/T4100-2006

隔音性

降低噪音9db 以上

------------

湿膨胀

0.02mm/m

GB/T4100-2006

导热系数

0.264W/m·K

JC/T 1080-2008

表面质量

距1 米处观察表面无缺陷

JC/T 1080-2008

幕墙体系物理性能

抗风压性能

正压:5.0KPa,负压:5.0KPa

GB/T21086-2007

平面内变形能力

第5 级

GB/T21086-2007

挂装强度

平均值≥1.34KN

GB/T9966.7-2001

抗震性能

超过10 度

GB/T18575、GB5011

化学性能

耐污染性

3 级

GB/T4100-2006

耐低浓度酸和碱

UA 级

GB/T4100-2006

耐高浓度酸和碱

ULA 级

GB/T4100-2006